தமிழ்

Revelation 1:10 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:10
கர்த்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளானேன்; அப்பொழுது எனக்குப் பின்னாலே எக்காளசத்தம்போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தைக் கேட்டேன்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:10 in English

karththarutaiya Naalil Aavikkullaanaen; Appoluthu Enakkup Pinnaalae Ekkaalasaththamponta Perithaana Oru Saththaththaik Kaettaen.


Read Full Chapter : Revelation 1