தமிழ்

Revelation 1:14 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:14
அவருடைய சிரசும் மயிரும் வெண்பஞ்சைப்போலவும் உறைந்த மழையைப்போலவும் வெண்மையாயிருந்தது; அவருடைய கண்கள் அக்கினிஜுவாலையைப் போலிருந்தது;

Revelation 1:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

His head and his hairs were white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of fire;

American Standard Version (ASV)

And his head and his hair were white as white wool, `white’ as snow; and his eyes were as a flame of fire;

Bible in Basic English (BBE)

And his head and his hair were white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of fire;

Darby English Bible (DBY)

his head and hair white like white wool, as snow; and his eyes as a flame of fire;

World English Bible (WEB)

His head and his hair were white as white wool, like snow. His eyes were like a flame of fire.

Young’s Literal Translation (YLT)

and his head and hairs white, as if white wool — as snow, and his eyes as a flame of fire;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:14 in English

avarutaiya Sirasum Mayirum Vennpanjaippolavum Uraintha Malaiyaippolavum Vennmaiyaayirunthathu; Avarutaiya Kannkal Akkinijuvaalaiyaip Polirunthathu;


Read Full Chapter : Revelation 1