தமிழ்

Revelation 1:19 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:19
நீ கண்டவைகளையும், இருக்கிறவைகளையும், இவைகளுக்குப்பின்பு சம்பவிப்பவைகளையும் எழுது;

Revelation 1:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter;

American Standard Version (ASV)

Write therefore the things which thou sawest, and the things which are, and the things which shall come to pass hereafter;

Bible in Basic English (BBE)

Put in writing, then, the things which you have seen, and the things which are, and the things which will be after these;

Darby English Bible (DBY)

Write therefore what thou hast seen, and the things that are, and the things that are about to be after these.

World English Bible (WEB)

Write therefore the things which you have seen, and the things which are, and the things which will happen hereafter;

Young’s Literal Translation (YLT)

`Write the things that thou hast seen, and the things that are, and the things that are about to come after these things;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:19 in English

nee Kanndavaikalaiyum, Irukkiravaikalaiyum, Ivaikalukkuppinpu Sampavippavaikalaiyum Eluthu;


Read Full Chapter : Revelation 1