தமிழ்

Revelation 1:18 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:18
மரித்தேன், ஆனாலும், இதோ, சதாகாலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிறேன், ஆமென்; நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்குமுரிய திறவுகோல்களை உடையவராயிருக்கிறேன்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:18 in English

mariththaen, Aanaalum, Itho, Sathaakaalangalilum Uyirotirukkiraen, Aamen; Naan Maranaththirkum Paathaalaththirkumuriya Thiravukolkalai Utaiyavaraayirukkiraen.


Read Full Chapter : Revelation 1