தமிழ்

Revelation 1:16 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:16
தமது வலதுகரத்திலே ஏழு நட்சத்திரங்களை ஏந்திக்கொண்டிருந்தார்; அவர் வாயிலிருந்து இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் புறப்பட்டது; அவருடைய முகம் வல்லமையாய்ப் பிரகாசிக்கிற சூரியனைப் போலிருந்தது.

Revelation 1:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he had in his right hand seven stars: and out of his mouth went a sharp twoedged sword: and his countenance was as the sun shineth in his strength.

American Standard Version (ASV)

And he had in his right hand seven stars: and out of his mouth proceeded a sharp two-edged sword: and his countenance was as the sun shineth in his strength.

Bible in Basic English (BBE)

And he had in his right hand seven stars: and out of his mouth came a sharp two-edged sword: and his face was like the sun shining in its strength.

Darby English Bible (DBY)

and having in his right hand seven stars; and out of his mouth a sharp two-edged sword going forth; and his countenance as the sun shines in its power.

World English Bible (WEB)

He had seven stars in his right hand. Out of his mouth proceeded a sharp two-edged sword. His face was like the sun shining at its brightest.

Young’s Literal Translation (YLT)

and having in his right hand seven stars, and out of his mouth a sharp two-edged sword is proceeding, and his countenance `is’ as the sun shining in its might.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:16 in English

thamathu Valathukaraththilae Aelu Natchaththirangalai Aenthikkonntirunthaar; Avar Vaayilirunthu Irupuramum Karukkulla Pattayam Purappattathu; Avarutaiya Mukam Vallamaiyaayp Pirakaasikkira Sooriyanaip Polirunthathu.


Read Full Chapter : Revelation 1