தமிழ்

Revelation 2:16 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:16
நீ மனந்திரும்பு, இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமாய் உன்னிடத்தில் வந்து, என் வாயின் பட்டயத்தால் அவர்களோடே யுத்தம்பண்ணுவேன்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:16 in English

nee Mananthirumpu, Illaavittal Naan Seekkiramaay Unnidaththil Vanthu, En Vaayin Pattayaththaal Avarkalotae Yuththampannnuvaen.


Read Full Chapter : Revelation 2