தமிழ்

Revelation 2:15 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:15
அப்படியே நிக்கொலாய் மதஸ்தருடைய போதகத்தைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களும் உன்னிடத்திலுண்டு; அதை நான் வெறுக்கிறேன்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:15 in English

appatiyae Nikkolaay Mathastharutaiya Pothakaththaik Kaikkollukiravarkalum Unnidaththilunndu; Athai Naan Verukkiraen.


Read Full Chapter : Revelation 2