தமிழ்

Revelation 2:6 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:6
நான் வெறுக்கிற நிக்கொலாய் மதஸ்தரின் கிரியைகளை நீயும் வெறுக்கிறாய், இது உன்னிடத்திலுண்டு.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:6 in English

naan Verukkira Nikkolaay Mathastharin Kiriyaikalai Neeyum Verukkiraay, Ithu Unnidaththilunndu.


Read Full Chapter : Revelation 2