தமிழ்

Psalm 139:21 in Tamil

சங்கீதம் 139:21
கர்த்தாவே, உம்மைப் பகைக்கிறவர்களை நான் பகையாமலும், உமக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்களை அருவருக்காமலும் இருப்பேனோ?

Psalm 139:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

Do not I hate them, O LORD, that hate thee? and am not I grieved with those that rise up against thee?

American Standard Version (ASV)

Do not I hate them, O Jehovah, that hate thee? And am not I grieved with those that rise up against thee?

Bible in Basic English (BBE)

Are not your haters hated by me, O Lord? are not those who are lifted up against you a cause of grief to me?

Darby English Bible (DBY)

Do not I hate them, O Jehovah, that hate thee? and do not I loathe them that rise up against thee?

World English Bible (WEB)

Yahweh, don’t I hate those who hate you? Am I not grieved with those who rise up against you?

Young’s Literal Translation (YLT)

Do not I hate, Jehovah, those hating Thee? And with Thy withstanders grieve myself?

சங்கீதம் 139:21 in English

karththaavae, Ummaip Pakaikkiravarkalai Naan Pakaiyaamalum, Umakku Virothamaay Elumpukiravarkalai Aruvarukkaamalum Iruppaeno?


Read Full Chapter : Psalm 139