தமிழ்

Revelation 2:2 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:2
உன் கிரியைகளையும், உன் பிரயாசத்தையும், உன் பொறுமையையும், நீ பொல்லாதவர்களைச் சகிக்கக்கூடாமலிருக்கிறதையும், அப்போஸ்தலரல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்தலரென்று சொல்லுகிறதை நீ சோதித்து அவர்களைப் பொய்யரென்று கண்டறிந்ததையும்;


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:2 in English

un Kiriyaikalaiyum, Un Pirayaasaththaiyum, Un Porumaiyaiyum, Nee Pollaathavarkalaich Sakikkakkoodaamalirukkirathaiyum, Apposthalarallaathavarkal Thangalai Apposthalarentu Sollukirathai Nee Sothiththu Avarkalaip Poyyarentu Kanndarinthathaiyum;


Read Full Chapter : Revelation 2