தமிழ்

Hebrews 6:10 in Tamil

எபிரெயர் 6:10
ஏனென்றால், உங்கள் கிரியையையும், நீங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியஞ்செய்ததினாலும் செய்து வருகிறதினாலும் தமது நாமத்திற்குக் காண்பித்த அன்புள்ள பிரயாசத்தையும் மறந்துவிடுகிறதற்கு தேவன் அநீதியுள்ளவரல்லவே.

Hebrews 6:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

For God is not unrighteous to forget your work and labour of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister.

American Standard Version (ASV)

for God is not unrighteous to forget your work and the love which ye showed toward his name, in that ye ministered unto the saints, and still do minister.

Bible in Basic English (BBE)

For God is true, and will not put away from him the memory of your work and of your love for his name, in the help which you gave and still give to the saints.

Darby English Bible (DBY)

For God [is] not unrighteous to forget your work, and the love which ye have shewn to his name, having ministered to the saints, and [still] ministering.

World English Bible (WEB)

For God is not unrighteous, so as to forget your work and the labor of love which you showed toward his name, in that you served the saints, and still do serve them.

Young’s Literal Translation (YLT)

for God is not unrighteous to forget your work, and the labour of the love, that ye shewed to His name, having ministered to the saints and ministering;

எபிரெயர் 6:10 in English

aenental, Ungal Kiriyaiyaiyum, Neengal Parisuththavaankalukku Ooliyanjaெythathinaalum Seythu Varukirathinaalum Thamathu Naamaththirkuk Kaannpiththa Anpulla Pirayaasaththaiyum Maranthuvidukiratharku Thaevan Aneethiyullavarallavae.


Read Full Chapter : Hebrews 6