தமிழ்

Galatians 5:6 in Tamil

கலாத்தியர் 5:6
கிறிஸ்து இயேசுவினிடத்தில் விருத்தசேதனமும் விருத்தசேதனமில்லாமையும் ஒன்றுக்கும் உதவாது, அன்பினால் கிரியைசெய்கிற விசுவாசமே உதவும்.

Galatians 5:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.

American Standard Version (ASV)

For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision; but faith working through love.

Bible in Basic English (BBE)

Because in Christ Jesus, having circumcision or not having circumcision are equally of no profit; but only faith working through love.

Darby English Bible (DBY)

For in Christ Jesus neither circumcision has any force, nor uncircumcision; but faith working through love.

World English Bible (WEB)

For in Christ Jesus neither circumcision amounts to anything, nor uncircumcision, but faith working through love.

Young’s Literal Translation (YLT)

for in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith through love working.

கலாத்தியர் 5:6 in English

kiristhu Yesuvinidaththil Viruththasethanamum Viruththasethanamillaamaiyum Ontukkum Uthavaathu, Anpinaal Kiriyaiseykira Visuvaasamae Uthavum.


Read Full Chapter : Galatians 5