தமிழ்

Galatians 5:26 in Tamil

கலாத்தியர் 5:26
வீண் புகழ்ச்சியை விரும்பாமலும், ஒருவரையொருவர் கோபமூட்டாமலும், ஒருவர்மேல் ஒருவர் பொறாமைகொள்ளாமலும் இருக்கக்கடவோம்.

Galatians 5:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.

American Standard Version (ASV)

Let us not become vainglorious, provoking one another, envying one another.

Bible in Basic English (BBE)

Let us not be full of self-glory, making one another angry, having envy of one another.

Darby English Bible (DBY)

Let us not become vain-glorious, provoking one another, envying one another.

World English Bible (WEB)

Let’s not become conceited, provoking one another, and envying one another.

Young’s Literal Translation (YLT)

let us not become vain-glorious — one another provoking, one another envying!

கலாத்தியர் 5:26 in English

veenn Pukalchchiyai Virumpaamalum, Oruvaraiyoruvar Kopamoottamalum, Oruvarmael Oruvar Poraamaikollaamalum Irukkakkadavom.


Read Full Chapter : Galatians 5