தமிழ்

1 Peter 5:5 in Tamil

1 பேதுரு 5:5
அந்தப்படி, இளைஞரே, மூப்பருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். நீங்களெல்லாரும் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்து, மனத்தாழ்மையை அணிந்துகொள்ளுங்கள்; பெருமையுள்ளவர்களுக்குத் தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார்.

1 Peter 5:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble.

American Standard Version (ASV)

Likewise, ye younger, be subject unto the elder. Yea, all of you gird yourselves with humility, to serve one another: for God resisteth the proud, but giveth grace to the humble.

Bible in Basic English (BBE)

And in the same way, let the younger men be ruled by the older ones. Let all of you put away pride and make yourselves ready to be servants: for God is a hater of pride, but he gives grace to those who make themselves low.

Darby English Bible (DBY)

Likewise [ye] younger, be subject to [the] elder, and all of you bind on humility towards one another; for God sets himself against [the] proud, but to [the] humble gives grace.

World English Bible (WEB)

Likewise, you younger ones, be subject to the elder. Yes, all of you gird yourselves with humility, to subject yourselves to one another; for “God resists the proud, but gives grace to the humble.”

Young’s Literal Translation (YLT)

In like manner, ye younger, be subject to elders, and all to one another subjecting yourselves; with humble-mindedness clothe yourselves, because God the proud doth resist, but to the humble He doth give grace;

1 பேதுரு 5:5 in English

anthappati, Ilainjarae, Moopparukkuk Geelppatiyungal. Neengalellaarum Oruvarukkoruvar Geelppatinthu, Manaththaalmaiyai Anninthukollungal; Perumaiyullavarkalukkuth Thaevan Ethirththu Nirkiraar, Thaalmaiyullavarkalukko Kirupai Alikkiraar.


Read Full Chapter : 1 Peter 5