தமிழ்

1 Peter 5:13 in Tamil

1 பேதுரு 5:13
உங்களுடனேகூடத் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டிருக்கிற பாபிலோனிலுள்ள சபையும், என் குமாரனாகிய மாற்கும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார்கள்.


1 பேதுரு 5:13 in English

ungaludanaekoodath Therinthukollappattirukkira Paapilonilulla Sapaiyum, En Kumaaranaakiya Maarkum Ungalukku Vaalththuthal Sollukiraarkal.


Read Full Chapter : 1 Peter 5