தமிழ்

1 Peter 5:10 in Tamil

1 பேதுரு 5:10
கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மைத் தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன்தாமே கொஞ்சக்காலம் பாடநுபவிக்கிற உங்களைச் சீர்ப்படுத்தி, ஸ்திரப்படுத்தி, பலப்படுத்தி, நிலைநிறுத்துவாராக;

1 Peter 5:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you.

American Standard Version (ASV)

And the God of all grace, who called you unto his eternal glory in Christ, after that ye have suffered a little while, shall himself perfect, establish, strengthen you.

Bible in Basic English (BBE)

And after you have undergone pain for a little time, the God of all grace who has given you a part in his eternal glory through Christ Jesus, will himself give you strength and support, and make you complete in every good thing;

Darby English Bible (DBY)

But the God of all grace who has called you to his eternal glory in Christ Jesus, when ye have suffered for a little while, himself shall make perfect, stablish, strengthen, ground:

World English Bible (WEB)

But may the God of all grace, who called you to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a little while, perfect, establish, strengthen, and settle you.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the God of all grace, who did call you to His age-during glory in Christ Jesus, having suffered a little, Himself make you perfect, establish, strengthen, settle `you’;

1 பேதுரு 5:10 in English

kiristhu Yesuvukkul Nammaith Thamathu Niththiya Makimaikku Alaiththavaraayirukkira Sakala Kirupaiyum Porunthiya Thaevanthaamae Konjakkaalam Paadanupavikkira Ungalaich Seerppaduththi, Sthirappaduththi, Palappaduththi, Nilainiruththuvaaraaka;


Read Full Chapter : 1 Peter 5