தமிழ்

Luke 22:32 in Tamil

லூக்கா 22:32
நானோ உன் விசுவாசம் ஒழிந்துபோகாதபடிக்கு உனக்காக வேண்டிக்கொண்டேன்: நீ குணப்பட்டபின்பு உன் சகோதரை ஸ்திரப்படுத்து என்றார்.


லூக்கா 22:32 in English

naano Un Visuvaasam Olinthupokaathapatikku Unakkaaka Vaenntikkonntaen: Nee Kunappattapinpu Un Sakotharai Sthirappaduththu Entar.


Read Full Chapter : Luke 22