தமிழ்

Luke 22:31 in Tamil

லூக்கா 22:31
பின்னும் கர்த்தர்: சீமோனே, சீமோனே, இதோ, கோதுமையைச் சுளகினால் புடைக்கிறதுபோலச் சாத்தான் உங்களைப் புடைக்கிறதற்கு உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான்.

Luke 22:31 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:

American Standard Version (ASV)

Simon, Simon, behold, Satan asked to have you, that he might sift you as wheat:

Bible in Basic English (BBE)

Simon, Simon, Satan has made a request to have you, so that he may put you to the test as grain is tested:

Darby English Bible (DBY)

And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan has demanded to have you, to sift [you] as wheat;

World English Bible (WEB)

The Lord said, “Simon, Simon, behold, Satan asked to have you, that he might sift you as wheat,

Young’s Literal Translation (YLT)

And the Lord said, `Simon, Simon, lo, the Adversary did ask you for himself to sift as the wheat,

லூக்கா 22:31 in English

pinnum Karththar: Seemonae, Seemonae, Itho, Kothumaiyaich Sulakinaal Putaikkirathupolach Saaththaan Ungalaip Putaikkiratharku Uththaravu Kaettukkonndaan.


Read Full Chapter : Luke 22