தமிழ்

Titus 1:1 in Tamil

தீத்து 1:1
தேவனுடைய ஊழியக்காரனும் இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய அப்போஸ்தலனுமாகிய பவுல், பொதுவான விசுவாசத்தின்படி உத்தம குமாரனாகிய தீத்துவுக்கு எழுதுகிறதாவது:

Titus 1:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God’s elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness;

American Standard Version (ASV)

Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God’s elect, and the knowledge of the truth which is according to godliness,

Bible in Basic English (BBE)

Paul, a servant of God, and an Apostle of Jesus Christ, in agreement with the faith of the saints of God and the full knowledge of what is true in harmony with religion,

Darby English Bible (DBY)

Paul, bondman of God, and apostle of Jesus Christ according to [the] faith of God’s elect, and knowledge of [the] truth which [is] according to piety;

World English Bible (WEB)

Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God’s chosen ones, and the knowledge of the truth which is according to godliness,

Young’s Literal Translation (YLT)

Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of the choice ones of God, and an acknowledging of truth that `is’ according to piety,

தீத்து 1:1 in English

thaevanutaiya Ooliyakkaaranum Yesukiristhuvinutaiya Apposthalanumaakiya Pavul, Pothuvaana Visuvaasaththinpati Uththama Kumaaranaakiya Theeththuvukku Eluthukirathaavathu:


Read Full Chapter : Titus 1