தமிழ்

1 Timothy 3:16 in Tamil

1 தீமோத்தேயு 3:16
அன்றியும், தேவபக்திக்குரிய இரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே மகா மேன்மையுள்ளது. தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார், ஆவியிலே நீதியுள்ளவரென்று விளங்கப்பட்டார், தேவதூதர்களால் காணப்பட்டார், புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார், உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார், மகிமையிலே ஏறெடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்.

1 Timothy 3:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.

American Standard Version (ASV)

And without controversy great is the mystery of godliness; He who was manifested in the flesh, Justified in the spirit, Seen of angels, Preached among the nations, Believed on in the world, Received up in glory.

Bible in Basic English (BBE)

And without argument, great is the secret of religion: He who was seen in the flesh, who was given God’s approval in the spirit, was seen by the angels, of whom the good news was given among the nations, in whom the world had faith, who was taken up in glory.

Darby English Bible (DBY)

And confessedly the mystery of piety is great. God has been manifested in flesh, has been justified in [the] Spirit, has appeared to angels, has been preached among [the] nations, has been believed on in [the] world, has been received up in glory.

World English Bible (WEB)

Without controversy, the mystery of godliness is great: God was revealed in the flesh, Justified in the spirit, Seen by angels, Preached among the nations, Believed on in the world, And received up in glory.

Young’s Literal Translation (YLT)

and, confessedly, great is the secret of piety — God was manifested in flesh, declared righteous in spirit, seen by messengers, preached among nations, believed on in the world, taken up in glory!

1 தீமோத்தேயு 3:16 in English

antiyum, Thaevapakthikkuriya Irakasiyamaanathu Yaavarum Oppukkollukirapatiyae Makaa Maenmaiyullathu. Thaevan Maamsaththilae Velippattar, Aaviyilae Neethiyullavarentu Vilangappattar, Thaevathootharkalaal Kaanappattar, Purajaathikalidaththil Pirasangikkappattar, Ulakaththilae Visuvaasikkappattar, Makimaiyilae Aeraெduththukkollappattar.


Read Full Chapter : 1 Timothy 3