தமிழ்

Jeremiah 23:5 in Tamil

எரேமியா 23:5
இதோ, நாட்கள் வருமென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அப்பொழுது தாவீதுக்கு ஒரு நீதியுள்ள கிளையை எழும்பப்பண்ணுவேன்; அவர் ராஜாவாயிருந்து ஞானமாய் ராஜரிகம்பண்ணி, பூமியிலே நியாயத்தையும் நீதியையும் நடப்பிப்பார்.

Jeremiah 23:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Behold, the days come, saith the LORD, that I will raise unto David a righteous Branch, and a King shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth.

American Standard Version (ASV)

Behold, the days come, saith Jehovah, that I will raise unto David a righteous Branch, and he shall reign as king and deal wisely, and shall execute justice and righteousness in the land.

Bible in Basic English (BBE)

See, the days are coming, says the Lord, when I will give to David a true Branch, and he will be ruling as king, acting wisely, doing what is right, and judging uprightly in the land.

Darby English Bible (DBY)

Behold, the days come, saith Jehovah, when I will raise unto David a righteous Branch, who shall reign as king, and act wisely, and shall execute judgment and righteousness in the land.

World English Bible (WEB)

Behold, the days come, says Yahweh, that I will raise to David a righteous Branch, and he shall reign as king and deal wisely, and shall execute justice and righteousness in the land.

Young’s Literal Translation (YLT)

Lo, days are coming — an affirmation of Jehovah, And I have raised to David a righteous shoot, And a king hath reigned and acted wisely, And done judgment and righteousness in the earth.

எரேமியா 23:5 in English

itho, Naatkal Varumentu Karththar Sollukiraar, Appoluthu Thaaveethukku Oru Neethiyulla Kilaiyai Elumpappannnuvaen; Avar Raajaavaayirunthu Njaanamaay Raajarikampannnni, Poomiyilae Niyaayaththaiyum Neethiyaiyum Nadappippaar.


Read Full Chapter : Jeremiah 23