தமிழ்

John 1:45 in Tamil

யோவான் 1:45
பிலிப்பு நாத்தான்வேலைக் கண்டு: நியாயப்பிரமாணத்திலே மோசேயும் தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதியிருக்கிறவரைக் கண்டோம்; அவர் யோசேப்பின் குமாரனும் நாசரேத்தூரானுமாகிய இயேசுவே என்றான்.

John 1:45 in Other Translations

King James Version (KJV)

Philip findeth Nathanael, and saith unto him, We have found him, of whom Moses in the law, and the prophets, did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.

American Standard Version (ASV)

Philip findeth Nathanael, and saith unto him, We have found him, of whom Moses in the law, and the prophets, wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.

Bible in Basic English (BBE)

Philip came across Nathanael and said to him, We have made a discovery! It is he of whom Moses, in the law, and the prophets were writing, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.

Darby English Bible (DBY)

Philip finds Nathanael, and says to him, We have found him of whom Moses wrote in the law, and the prophets, Jesus, the son of Joseph, who is from Nazareth.

World English Bible (WEB)

Philip found Nathanael, and said to him, “We have found him, of whom Moses in the law, and the prophets, wrote: Jesus of Nazareth, the son of Joseph.”

Young’s Literal Translation (YLT)

Philip findeth Nathanael, and saith to him, `Him of whom Moses wrote in the Law, and the prophets, we have found, Jesus the son of Joseph, who `is’ from Nazareth;’

யோவான் 1:45 in English

pilippu Naaththaanvaelaik Kanndu: Niyaayappiramaanaththilae Moseyum Theerkkatharisikalum Eluthiyirukkiravaraik Kanntoom; Avar Yoseppin Kumaaranum Naasaraeththooraanumaakiya Yesuvae Entan.


Read Full Chapter : John 1