தமிழ்

John 1:39 in Tamil

யோவான் 1:39
அவர்: வந்து பாருங்கள் என்றார். அவர்கள் வந்து அவர் தங்கியிருந்த இடத்தைக் கண்டு, அன்றையத்தினம் அவரிடத்தில் தங்கினார்கள். அப்பொழுது ஏறக்குறையப் பத்துமணி வேளையாயிருந்தது.

John 1:39 in Other Translations

King James Version (KJV)

He saith unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day: for it was about the tenth hour.

American Standard Version (ASV)

He saith unto them, Come, and ye shall see. They came therefore and saw where he abode; and they abode with him that day: it was about the tenth hour.

Bible in Basic English (BBE)

He said to them, Come and see. They went with him then and saw where he was living; and they were with him all that day: it was then about the tenth hour of the day.

Darby English Bible (DBY)

He says to them, Come and see. They went therefore, and saw where he abode; and they abode with him that day. It was about the tenth hour.

World English Bible (WEB)

He said to them, “Come, and see.” They came and saw where he was staying, and they stayed with him that day. It was about the tenth hour.{4:00 PM.}

Young’s Literal Translation (YLT)

He saith to them, `Come and see;’ they came, and saw where he doth remain, and with him they remained that day and the hour was about the tenth.

யோவான் 1:39 in English

avar: Vanthu Paarungal Entar. Avarkal Vanthu Avar Thangiyiruntha Idaththaik Kanndu, Antaiyaththinam Avaridaththil Thanginaarkal. Appoluthu Aerakkuraiyap Paththumanni Vaelaiyaayirunthathu.


Read Full Chapter : John 1