தமிழ்

John 1:37 in Tamil

யோவான் 1:37
அவன் அப்படிச் சொன்னதை அவ்விரண்டு சீஷருங்கேட்டு, இயேசுவுக்குப் பின்சென்றார்கள்.

John 1:37 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus.

American Standard Version (ASV)

And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus.

Bible in Basic English (BBE)

Hearing what he said, the two disciples went after Jesus.

Darby English Bible (DBY)

And the two disciples heard him speaking, and followed Jesus.

World English Bible (WEB)

The two disciples heard him speak, and they followed Jesus.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the two disciples heard him speaking, and they followed Jesus.

யோவான் 1:37 in English

avan Appatich Sonnathai Avviranndu Seesharungaettu, Yesuvukkup Pinsentarkal.


Read Full Chapter : John 1