தமிழ்

John 1:43 in Tamil

யோவான் 1:43
மறுநாளிலே இயேசு கலிலேயாவுக்குப்போக மனதாயிருந்து, பிலிப்புவைக்கண்டு: நீ எனக்குப் பின்சென்று வா என்றார்.

John 1:43 in Other Translations

King James Version (KJV)

The day following Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and saith unto him, Follow me.

American Standard Version (ASV)

On the morrow he was minded to go forth into Galilee, and he findeth Philip: and Jesus saith unto him, Follow me.

Bible in Basic English (BBE)

The day after this, Jesus had a desire to go into Galilee. He came across Philip and said to him, Come and be my disciple.

Darby English Bible (DBY)

On the morrow he would go forth into Galilee, and Jesus finds Philip, and says to him, Follow me.

World English Bible (WEB)

On the next day, he was determined to go out into Galilee, and he found Philip. Jesus said to him, “Follow me.”

Young’s Literal Translation (YLT)

On the morrow, he willed to go forth to Galilee, and he findeth Philip, and saith to him, `Be following me.’

யோவான் 1:43 in English

marunaalilae Yesu Kalilaeyaavukkuppoka Manathaayirunthu, Pilippuvaikkanndu: Nee Enakkup Pinsentu Vaa Entar.


Read Full Chapter : John 1