தமிழ்

John 6:5 in Tamil

யோவான் 6:5
இயேசு தம்முடைய கண்களை ஏறெடுத்து, திரளான ஜனங்கள் தம்மிடத்தில் வருகிறதைக் கண்டு, பிலிப்புவை நோக்கி: இவர்கள் சாப்பிடத்தக்கதாக அப்பங்களை எங்கே கொள்ளலாம் என்று கேட்டார்.

John 6:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread, that these may eat?

American Standard Version (ASV)

Jesus therefore lifting up his eyes, and seeing that a great multitude cometh unto him, saith unto Philip, Whence are we to buy bread, that these may eat?

Bible in Basic English (BBE)

Lifting up his eyes, Jesus saw a great number of people coming to where he was, and he said to Philip, Where may we get bread for all these people?

Darby English Bible (DBY)

Jesus then, lifting up his eyes and seeing that a great crowd is coming to him, says to Philip, Whence shall we buy loaves that these may eat?

World English Bible (WEB)

Jesus therefore lifting up his eyes, and seeing that a great multitude was coming to him, said to Philip, “Where are we to buy bread, that these may eat?”

Young’s Literal Translation (YLT)

Jesus then having lifted up `his’ eyes and having seen that a great multitude doth come to him, saith unto Philip, `Whence shall we buy loaves, that these may eat?’ —

யோவான் 6:5 in English

Yesu Thammutaiya Kannkalai Aeraெduththu, Thiralaana Janangal Thammidaththil Varukirathaik Kanndu, Pilippuvai Nnokki: Ivarkal Saappidaththakkathaaka Appangalai Engae Kollalaam Entu Kaettar.


Read Full Chapter : John 6