தமிழ்

John 1:23 in Tamil

யோவான் 1:23
அதற்கு அவன் கர்த்தருக்கு வழியைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொன்னபடியே, நான் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தமாயிருக்கிறேன் என்றான்.

John 1:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias.

American Standard Version (ASV)

He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said Isaiah the prophet.

Bible in Basic English (BBE)

He said, I am the voice of one crying in the waste land, Make straight the way of the Lord, as said Isaiah the prophet.

Darby English Bible (DBY)

He said, I [am] [the] voice of one crying in the wilderness, Make straight the path of [the] Lord, as said Esaias the prophet.

World English Bible (WEB)

He said, “I am the voice of one crying in the wilderness, ‘Make straight the way of the Lord,’ as Isaiah the prophet said.”

Young’s Literal Translation (YLT)

He said, `I `am’ a voice of one crying in the wilderness: Make straight the way of the Lord, as said Isaiah the prophet.’

யோவான் 1:23 in English

atharku Avan Karththarukku Valiyaich Sevvaipannnungal Entu Aesaayaa Theerkkatharisi Sonnapatiyae, Naan Vanaantharaththilae Kooppidukiravanutaiya Saththamaayirukkiraen Entan.


Read Full Chapter : John 1