தமிழ்

John 1:1 in Tamil

யோவான் 1:1
ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது.

John 1:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

American Standard Version (ASV)

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Bible in Basic English (BBE)

From the first he was the Word, and the Word was in relation with God and was God.

Darby English Bible (DBY)

In [the] beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

World English Bible (WEB)

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Young’s Literal Translation (YLT)

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God;

யோவான் 1:1 in English

aathiyilae Vaarththai Irunthathu, Antha Vaarththai Thaevanidaththilirunthathu, Antha Vaarththai Thaevanaayirunthathu.


Read Full Chapter : John 1