தமிழ்

1 John 5:20 in Tamil

1 யோவான் 5:20
அன்றியும், நாம் சத்தியமுள்ளவரை அறிந்துகொள்வதற்கு தேவனுடைய குமாரன் வந்து நமக்குப் புத்தியைத் தந்திருக்கிறாரென்றும் அறிவோம்; அவருடைய குமாரனாகிய இயேசுகிறிஸ்து என்னப்பட்ட சத்தியமுள்ளவருக்குள்ளும் இருக்கிறோம்; இவரே மெய்யான தேவனும் நித்தியஜீவனுமாயிருக்கிறார்.

1 John 5:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

American Standard Version (ASV)

And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we know him that is true, and we are in him that is true, `even’ in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

Bible in Basic English (BBE)

And we are certain that the Son of God has come, and has given us a clear vision, so that we may see him who is true, and we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.

Darby English Bible (DBY)

And we know that the Son of God has come, and has given us an understanding that we should know him that [is] true; and we are in him that [is] true, in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.

World English Bible (WEB)

We know that the Son of God has come, and has given us an understanding, that we know him who is true, and we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

Young’s Literal Translation (YLT)

and we have known that the Son of God is come, and hath given us a mind, that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ; this one is the true God and the life age-during!

1 யோவான் 5:20 in English

antiyum, Naam Saththiyamullavarai Arinthukolvatharku Thaevanutaiya Kumaaran Vanthu Namakkup Puththiyaith Thanthirukkiraarentum Arivom; Avarutaiya Kumaaranaakiya Yesukiristhu Ennappatta Saththiyamullavarukkullum Irukkirom; Ivarae Meyyaana Thaevanum Niththiyajeevanumaayirukkiraar.


Read Full Chapter : 1 John 5