தமிழ்

Colossians 2:2 in Tamil

கொலோசேயர் 2:2
அவர்களுடைய இருதயங்கள் தேற்றப்பட்டு, அவர்கள் அன்பினால் இணைக்கப்பட்டு, பிதாவாகிய தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் உரிய இரகசியத்தை அறிந்துகொள்ளுகிற உணர்வின் பூரண நிச்சயத்தினுடைய எல்லா ஐசுவரியத்திற்கும் உரியவர்களாகவேண்டுமென்றே இப்படி விரும்புகிறேன்.

Colossians 2:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ;

American Standard Version (ASV)

that their hearts may be comforted, they being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, that they may know the mystery of God, `even’ Christ,

Bible in Basic English (BBE)

So that their hearts may be comforted, and that being joined together in love, they may come to the full wealth of the certain knowledge of the secret of God, even Christ,

Darby English Bible (DBY)

to the end that their hearts may be encouraged, being united together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to [the] full knowledge of the mystery of God;

World English Bible (WEB)

that their hearts may be comforted, they being knit together in love, and gaining all riches of the full assurance of understanding, that they may know the mystery of God, both of the Father and of Christ,

Young’s Literal Translation (YLT)

that their hearts may be comforted, being united in love, and to all riches of the full assurance of the understanding, to the full knowledge of the secret of the God and Father, and of the Christ,

கொலோசேயர் 2:2 in English

avarkalutaiya Iruthayangal Thaettappattu, Avarkal Anpinaal Innaikkappattu, Pithaavaakiya Thaevanukkum Kiristhuvukkum Uriya Irakasiyaththai Arinthukollukira Unarvin Poorana Nichchayaththinutaiya Ellaa Aisuvariyaththirkum Uriyavarkalaakavaenndumente Ippati Virumpukiraen.


Read Full Chapter : Colossians 2