தமிழ்

John 10:38 in Tamil

யோவான் 10:38
செய்தேனேயானால், நீங்கள் என்னை விசுவாசியாதிருந்தாலும், பிதா என்னிலும் நான் அவரிலும் இருக்கிறதை நீங்கள் அறிந்து விசுவாசிக்கும்படி அந்தக் கிரியைகளை விசுவாசியுங்கள் என்றார்.

John 10:38 in Other Translations

King James Version (KJV)

But if I do, though ye believe not me, believe the works: that ye may know, and believe, that the Father is in me, and I in him.

American Standard Version (ASV)

But if I do them, though ye believe not me, believe the works: that ye may know and understand that the Father is in me, and I in the Father.

Bible in Basic English (BBE)

But if I am doing them, then have belief in the works even if you have no belief in me; so that you may see clearly and be certain that the Father is in me and I am in the Father.

Darby English Bible (DBY)

but if I do, even if ye believe not me, believe the works, that ye may know [and believe] that the Father is in me and I in him.

World English Bible (WEB)

But if I do them, though you don’t believe me, believe the works; that you may know and believe that the Father is in me, and I in the Father.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and if I do, even if me ye may not believe, the works believe, that ye may know and may believe that in me `is’ the Father, and I in Him.’

யோவான் 10:38 in English

seythaenaeyaanaal, Neengal Ennai Visuvaasiyaathirunthaalum, Pithaa Ennilum Naan Avarilum Irukkirathai Neengal Arinthu Visuvaasikkumpati Anthak Kiriyaikalai Visuvaasiyungal Entar.


Read Full Chapter : John 10