தமிழ்

John 3:2 in Tamil

யோவான் 3:2
அவன் இராக்காலத்திலே இயேசுவினிடத்தில் வந்து: ரபீ, நீர் தேவனிடத்திலிருந்து வந்த போதகர் என்று அறிந்திருக்கிறோம், ஏனெனில் ஒருவனும் தன்னுடனே தேவன் இராவிட்டால் நீர் செய்கிற இப்படிப்பட்ட அற்புதங்களைச் செய்மாட்டான் என்றான்.

John 3:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.

American Standard Version (ASV)

the same came unto him by night, and said to him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God; for no one can do these signs that thou doest, except God be with him.

Bible in Basic English (BBE)

He came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we are certain that you have come from God as a teacher, because no man would be able to do these signs which you do if God was not with him.

Darby English Bible (DBY)

he came to him by night, and said to him, Rabbi, we know that thou art come a teacher from God, for none can do these signs that thou doest unless God be with him.

World English Bible (WEB)

The same came to him by night, and said to him, “Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do, unless God is with him.”

Young’s Literal Translation (YLT)

this one came unto him by night, and said to him, `Rabbi, we have known that from God thou hast come — a teacher, for no one these signs is able to do that thou dost, if God may not be with him.’

யோவான் 3:2 in English

avan Iraakkaalaththilae Yesuvinidaththil Vanthu: Rapee, Neer Thaevanidaththilirunthu Vantha Pothakar Entu Arinthirukkirom, Aenenil Oruvanum Thannudanae Thaevan Iraavittal Neer Seykira Ippatippatta Arputhangalaich Seymaattan Entan.


Read Full Chapter : John 3