தமிழ்

John 3:11 in Tamil

யோவான் 3:11
மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உனக்குச் சொல்லுகிறேன், நாங்கள் அறிந்திருக்கிறதைச் சொல்லி, நாங்கள் கண்டதைக்குறித்துச் சாட்சிகொடுக்கிறோம், நீங்களோ எங்கள் சாட்சியை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதில்லை.

John 3:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.

American Standard Version (ASV)

Verily, verily, I say unto thee, We speak that which we know, and bear witness of that which we have seen; and ye receive not our witness.

Bible in Basic English (BBE)

Truly, I say to you, We say that of which we have knowledge; we give witness of what we have seen; and you do not take our witness to be true.

Darby English Bible (DBY)

Verily, verily, I say unto thee, We speak that which we know, and we bear witness of that which we have seen, and ye receive not our witness.

World English Bible (WEB)

Most assuredly I tell you, we speak that which we know, and testify of that which we have seen, and you don’t receive our witness.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Verily, verily, I say to thee — What we have known we speak, and what we have seen we testify, and our testimony ye do not receive;

யோவான் 3:11 in English

meyyaakavae Meyyaakavae Naan Unakkuch Sollukiraen, Naangal Arinthirukkirathaich Solli, Naangal Kanndathaikkuriththuch Saatchikodukkirom, Neengalo Engal Saatchiyai Aettukkollukirathillai.


Read Full Chapter : John 3