தமிழ்

John 1:18 in Tamil

யோவான் 1:18
தேவனை ஒருவனும் ஒருக்காலுங் கண்டதில்லை, பிதாவின் மடியிலிருக்கிற ஒரேபேறான குமாரனே அவரை வெளிப்படுத்தினார்.

John 1:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

No man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.

American Standard Version (ASV)

No man hath seen God at any time; the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he hath declared `him’.

Bible in Basic English (BBE)

No man has seen God at any time; the only Son, who is on the breast of the Father, he has made clear what God is.

Darby English Bible (DBY)

No one has seen God at any time; the only-begotten Son, who is in the bosom of the Father, *he* hath declared [him].

World English Bible (WEB)

No one has seen God at any time. The one and only Son, who is in the bosom of the Father, he has declared him.

Young’s Literal Translation (YLT)

God no one hath ever seen; the only begotten Son, who is on the bosom of the Father — he did declare.

யோவான் 1:18 in English

thaevanai Oruvanum Orukkaalung Kanndathillai, Pithaavin Matiyilirukkira Oraepaeraana Kumaaranae Avarai Velippaduththinaar.


Read Full Chapter : John 1