தமிழ்

1 Timothy 1:17 in Tamil

1 தீமோத்தேயு 1:17
நித்தியமும் அழிவில்லாமையும் அதரிசனமுமுள்ள ராஜனுமாய், தாமொருவரே ஞானமுள்ள தேவனுமாயிருக்கிறவருக்கு, கனமும் மகிமையும் சதாகாலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென்.

1 Timothy 1:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen.

American Standard Version (ASV)

Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only God, `be’ honor and glory forever and ever. Amen.

Bible in Basic English (BBE)

Now to the King eternal, ever-living, unseen, the only God, be honour and glory for ever and ever. So be it.

Darby English Bible (DBY)

Now to the King of the ages, [the] incorruptible, invisible, only God, honour and glory to the ages of ages. Amen.

World English Bible (WEB)

Now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen.

Young’s Literal Translation (YLT)

and to the King of the ages, the incorruptible, invisible, only wise God, `is’ honour and glory — to the ages of the ages! Amen.

1 தீமோத்தேயு 1:17 in English

niththiyamum Alivillaamaiyum Atharisanamumulla Raajanumaay, Thaamoruvarae Njaanamulla Thaevanumaayirukkiravarukku, Kanamum Makimaiyum Sathaakaalangalilum Unndaayiruppathaaka. Aamen.


Read Full Chapter : 1 Timothy 1