தமிழ்

Romans 11:36 in Tamil

ரோமர் 11:36
சகலமும் அவராலும் அவர் மூலமாயும் அவருக்காகவும் இருக்கிறது; அவருக்கே என்றென்றைக்கும் மகிமையுண்டாவதாக. ஆமென்.

Romans 11:36 in Other Translations

King James Version (KJV)

For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen.

American Standard Version (ASV)

For of him, and through him, and unto him, are all things. To him `be’ the glory for ever. Amen.

Bible in Basic English (BBE)

For of him, and through him, and to him, are all things. To him be the glory for ever. So be it.

Darby English Bible (DBY)

For of him, and through him, and for him [are] all things: to him be glory for ever. Amen.

World English Bible (WEB)

For of him, and through him, and to him, are all things. To him be the glory for ever! Amen.

Young’s Literal Translation (YLT)

because of Him, and through Him, and to Him `are’ the all things; to Him `is’ the glory — to the ages. Amen.

ரோமர் 11:36 in English

sakalamum Avaraalum Avar Moolamaayum Avarukkaakavum Irukkirathu; Avarukkae Ententaikkum Makimaiyunndaavathaaka. Aamen.


Read Full Chapter : Romans 11