தமிழ்

2 Timothy 4:18 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 4:18
பிரிஸ்காளுக்கும் ஆக்கில்லாவுக்கும், ஒநேசிப்போருவின் வீட்டாருக்கும் என் வாழ்த்துதலைச் சொல்லு.

2 Timothy 4:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom: to whom be glory for ever and ever. Amen.

American Standard Version (ASV)

The Lord will deliver me from every evil work, and will save me unto his heavenly kingdom: to whom `be’ the glory forever and ever. Amen.

Bible in Basic English (BBE)

The Lord will keep me safe from every evil work and will give me salvation in his kingdom in heaven: to whom be glory for ever and ever. So be it.

Darby English Bible (DBY)

The Lord shall deliver me from every wicked work, and shall preserve [me] for his heavenly kingdom; to whom [be] glory for the ages of ages. Amen.

World English Bible (WEB)

And the Lord will deliver me from every evil work, and will preserve me for his heavenly Kingdom; to whom be the glory forever and ever. Amen.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the Lord shall free me from every evil work, and shall save `me’ — to his heavenly kingdom; to whom `is’ the glory to the ages of the ages! Amen.

2 தீமோத்தேயு 4:18 in English

piriskaalukkum Aakkillaavukkum, Onaesipporuvin Veettarukkum En Vaalththuthalaich Sollu.


Read Full Chapter : 2 Timothy 4