தமிழ்

Matthew 13:43 in Tamil

மத்தேயு 13:43
அப்பொழுது நீதிமான்கள் தங்கள் பிதாவின் ராஜ்யத்திலே சூரியனைப்போலப் பிரகாசிப்பார்கள். கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்கக்கடவன்.

Matthew 13:43 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear.

American Standard Version (ASV)

Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He that hath ears, let him hear.

Bible in Basic English (BBE)

Then will the upright be shining as the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him give ear.

Darby English Bible (DBY)

Then the righteous shall shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He that has ears, let him hear.

World English Bible (WEB)

Then the righteous will shine forth like the sun in the Kingdom of their Father. He who has ears to hear, let him hear.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Then shall the righteous shine forth as the sun in the reign of their Father. He who is having ears to hear — let him hear.

மத்தேயு 13:43 in English

appoluthu Neethimaankal Thangal Pithaavin Raajyaththilae Sooriyanaippolap Pirakaasippaarkal. Kaetkiratharku Kaathullavan Kaetkakkadavan.


Read Full Chapter : Matthew 13