தமிழ்

1 Corinthians 15:41 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:41
சூரியனுடைய மகிமையும் வேறே, சந்திரனுடைய மகிமையும் வேறே, நட்சத்திரங்களுடைய மகிமையும் வேறே, மகிமையிலே நட்சத்திரத்துக்கு நட்சத்திரம் விசேஷித்திருக்கிறது.

1 Corinthians 15:41 in Other Translations

King James Version (KJV)

There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars: for one star differeth from another star in glory.

American Standard Version (ASV)

There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars; for one star differeth from another star in glory.

Bible in Basic English (BBE)

There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars; for the glory of one star is different from that of another.

Darby English Bible (DBY)

one [the] sun’s glory, and another [the] moon’s glory, and another [the] stars’ glory; for star differs from star in glory.

World English Bible (WEB)

There is one glory of the sun, another glory of the moon, and another glory of the stars; for one star differs from another star in glory.

Young’s Literal Translation (YLT)

one glory of sun, and another glory of moon, and another glory of stars, for star from star doth differ in glory.

1 கொரிந்தியர் 15:41 in English

sooriyanutaiya Makimaiyum Vaerae, Santhiranutaiya Makimaiyum Vaerae, Natchaththirangalutaiya Makimaiyum Vaerae, Makimaiyilae Natchaththiraththukku Natchaththiram Viseshiththirukkirathu.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15