தமிழ்

1 Corinthians 15:40 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:40
வானத்துக்குரிய மேனிகளுமுண்டு, பூமிக்குரிய மேனிகளுமுண்டு; வானத்துக்குரிய மேனிகளுடைய மகிமையும் வேறே, பூமிக்குரிய மேனிகளுடைய மகிமையும் வேறே;

1 Corinthians 15:40 in Other Translations

King James Version (KJV)

There are also celestial bodies, and bodies terrestrial: but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another.

American Standard Version (ASV)

There are also celestial bodies, and bodies terrestrial: but the glory of the celestial is one, and the `glory’ of the terrestrial is another.

Bible in Basic English (BBE)

And there are bodies of heaven and bodies of earth, but the glory of the one is different from that of the other.

Darby English Bible (DBY)

And [there are] heavenly bodies, and earthly bodies: but different is the glory of the heavenly, different that of the earthly:

World English Bible (WEB)

There are also celestial bodies, and terrestrial bodies; but the glory of the celestial differs from that of the terrestrial.

Young’s Literal Translation (YLT)

and `there are’ heavenly bodies, and earthly bodies; but one `is’ the glory of the heavenly, and another that of the earthly;

1 கொரிந்தியர் 15:40 in English

vaanaththukkuriya Maenikalumunndu, Poomikkuriya Maenikalumunndu; Vaanaththukkuriya Maenikalutaiya Makimaiyum Vaerae, Poomikkuriya Maenikalutaiya Makimaiyum Vaerae;


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15