தமிழ்

1 Corinthians 15:19 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:19
இம்மைக்காகமாத்திரம் நாம் கிறிஸ்துவின்மேல் நம்பிக்கையுள்ளவர்களாயிருந்தால், எல்லா மனுஷரைப்பார்க்கிலும் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவர்களாயிருப்போம்.

1 Corinthians 15:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable.

American Standard Version (ASV)

If we have only hoped in Christ in this life, we are of all men most pitiable.

Bible in Basic English (BBE)

If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most unhappy.

Darby English Bible (DBY)

If in this life only we have hope in Christ, we are [the] most miserable of all men.

World English Bible (WEB)

If we have only hoped in Christ in this life, we are of all men most pitiable.

Young’s Literal Translation (YLT)

if in this life we have hope in Christ only, of all men we are most to be pitied.

1 கொரிந்தியர் 15:19 in English

immaikkaakamaaththiram Naam Kiristhuvinmael Nampikkaiyullavarkalaayirunthaal, Ellaa Manusharaippaarkkilum Parithapikkappadaththakkavarkalaayiruppom.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15