தமிழ்

Acts 14:22 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 14:22
சீஷருடைய மனதைத் திடப்படுத்தி, விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கும்படி அவர்களுக்குப் புத்திசொல்லி, நாம் அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கவேண்டுமென்று சொன்னார்கள்.

Acts 14:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

Confirming the souls of the disciples, and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God.

American Standard Version (ASV)

confirming the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and that through many tribulations we must enter into the kingdom of God.

Bible in Basic English (BBE)

Making strong the souls of the disciples, saying to them that they were to keep the faith, and that we have to go through troubles of all sorts to come into the kingdom of God.

Darby English Bible (DBY)

establishing the souls of the disciples, exhorting them to abide in the faith, and that through many tribulations we must enter into the kingdom of God.

World English Bible (WEB)

confirming the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and that through many afflictions we must enter into the Kingdom of God.

Young’s Literal Translation (YLT)

confirming the souls of the disciples, exhorting to remain in the faith, and that through many tribulations it behoveth us to enter into the reign of God,

அப்போஸ்தலர் 14:22 in English

seesharutaiya Manathaith Thidappaduththi, Visuvaasaththilae Nilaiththirukkumpati Avarkalukkup Puththisolli, Naam Anaeka Upaththiravangalin Valiyaay Thaevanutaiya Raajyaththil Piravaesikkavaenndumentu Sonnaarkal.


Read Full Chapter : Acts 14