தமிழ்

1 Thessalonians 3:2 in Tamil

1 தெசலோனிக்கேயர் 3:2
இந்த உபத்திரவங்களினாலே ஒருவனும் அசைக்கப்படாதபடிக்கு உங்களைத் திடப்படுத்தவும், உங்கள் விசுவாசத்தைப்பற்றி உங்களுக்குப் புத்திசொல்லவும், நம்முடைய சகோதரனும் தேவ ஊழியக்காரனும் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தில் எங்கள் உடன்வேலையாளுமாகிய தீமோத்தேயுவை அனுப்பினோம்.

1 Thessalonians 3:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And sent Timotheus, our brother, and minister of God, and our fellowlabourer in the gospel of Christ, to establish you, and to comfort you concerning your faith:

American Standard Version (ASV)

and sent Timothy, our brother and God’s minister in the gospel of Christ, to establish you, and to comfort `you’ concerning your faith;

Bible in Basic English (BBE)

We sent Timothy, our brother and God’s servant in the good news of Christ, to give you strength and comfort in your faith;

Darby English Bible (DBY)

and sent Timotheus, our brother and fellow-workman under God in the glad tidings of Christ, to confirm you and encourage [you] concerning your faith,

World English Bible (WEB)

and sent Timothy, our brother and God’s servant in the Gospel of Christ, to establish you, and to comfort you concerning your faith;

Young’s Literal Translation (YLT)

and did send Timotheus — our brother, and a ministrant of God, and our fellow-workman in the good news of the Christ — to establish you, and to comfort you concerning your faith,

1 தெசலோனிக்கேயர் 3:2 in English

intha Upaththiravangalinaalae Oruvanum Asaikkappadaathapatikku Ungalaith Thidappaduththavum, Ungal Visuvaasaththaippatti Ungalukkup Puththisollavum, Nammutaiya Sakotharanum Thaeva Ooliyakkaaranum Kiristhuvin Suviseshaththil Engal Udanvaelaiyaalumaakiya Theemoththaeyuvai Anuppinom.


Read Full Chapter : 1 Thessalonians 3