தமிழ்

1 Thessalonians 3:4 in Tamil

1 தெசலோனிக்கேயர் 3:4
நமக்கு உபத்திரவம் வருமென்று நாங்கள் உங்களிடத்திலிருந்தபோது, உங்களுக்கு முன்னறிவித்தோம்; அப்படியே வந்து நேரிட்டதென்றும் அறிந்திருக்கிறீர்கள்.

1 Thessalonians 3:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation; even as it came to pass, and ye know.

American Standard Version (ASV)

For verily, when we were with you, we told you beforehand that we are to suffer affliction; even as it came to pass, and ye know.

Bible in Basic English (BBE)

And when we were with you, we said to you that trouble was before us; and so it came about, as you see.

Darby English Bible (DBY)

for also, when we were with you, we told you beforehand we are about to be in tribulation, even as also it came to pass, and ye know.)

World English Bible (WEB)

For most assuredly, when we were with you, we told you beforehand that we are to suffer affliction, even as it happened, and you know.

Young’s Literal Translation (YLT)

for even when we were with you, we said to you beforehand, that we are about to suffer tribulation, as also it did come to pass, and ye have known `it’;

1 தெசலோனிக்கேயர் 3:4 in English

namakku Upaththiravam Varumentu Naangal Ungalidaththilirunthapothu, Ungalukku Munnariviththom; Appatiyae Vanthu Naerittathentum Arinthirukkireerkal.


Read Full Chapter : 1 Thessalonians 3