தமிழ்

1 Thessalonians 3:9 in Tamil

1 தெசலோனிக்கேயர் 3:9
மேலும், நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நாங்கள் உங்களைக்குறித்து அடைந்திருக்கிற மிகுந்த சந்தோஷத்திற்காக, நாங்கள் தேவனுக்கு எவ்விதமாய் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோம்?

1 Thessalonians 3:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

For what thanks can we render to God again for you, for all the joy wherewith we joy for your sakes before our God;

American Standard Version (ASV)

For what thanksgiving can we render again unto God for you, for all the joy wherewith we joy for your sakes before our God;

Bible in Basic English (BBE)

For how great is the praise which we give to God for you, and how great the joy with which we are glad because of you before our God;

Darby English Bible (DBY)

For what thanksgiving can we render to God for you, for all the joy wherewith we rejoice on account of you before our God,

World English Bible (WEB)

For what thanksgiving can we render again to God for you, for all the joy with which we rejoice for your sakes before our God;

Young’s Literal Translation (YLT)

for what thanks are we able to recompense to God for you, for all the joy with which we do joy because of you in the presence of our God?

1 தெசலோனிக்கேயர் 3:9 in English

maelum, Nammutaiya Thaevanukku Munpaaka Naangal Ungalaikkuriththu Atainthirukkira Mikuntha Santhoshaththirkaaka, Naangal Thaevanukku Evvithamaay Sthoththiram Seluththuvom?


Read Full Chapter : 1 Thessalonians 3