தமிழ்

1 Thessalonians 3:6 in Tamil

1 தெசலோனிக்கேயர் 3:6
இப்பொழுது தீமோத்தேயு உங்களிடத்திலிருந்து எங்களிடத்தில் வந்து, உங்கள் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் குறித்தும், நீங்கள் எப்பொழுதும் எங்களைப் பட்சமாய் நினைத்துக்கொண்டு, நாங்கள் உங்களைக் காண வாஞ்சையாயிருக்கிறதுபோல நீங்களும் எங்களைக் காண வாஞ்சையாயிருக்கிறீர்களென்பதைக்குறித்தும், எங்களுக்கு நற்செய்திசொன்னதினாலே,

1 Thessalonians 3:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

But now when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings of your faith and charity, and that ye have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also to see you:

American Standard Version (ASV)

But when Timothy came even now unto us from you, and brought us glad tidings of your faith and love, and that ye have good remembrance of us always, longing to see us, even as we also `to see’ you;

Bible in Basic English (BBE)

But now that Timothy has come to us from you, and has given us good news of your faith and love, and that you have happy memories of us, desiring greatly to see us, even as we do to see you;

Darby English Bible (DBY)

But Timotheus having just come to us from you, and brought to us the glad tidings of your faith and love, and that ye have always good remembrance of us, desiring much to see us, even as we also you;

World English Bible (WEB)

But when Timothy came just now to us from you, and brought us glad news of your faith and love, and that you have good memories of us always, longing to see us, even as we also long to see you;

Young’s Literal Translation (YLT)

And now Timotheus having come unto us from you, and having declared good news to us of your faith and love, and that ye have a good remembrance of us always, desiring much to see us, as we also `to see’ you,

1 தெசலோனிக்கேயர் 3:6 in English

ippoluthu Theemoththaeyu Ungalidaththilirunthu Engalidaththil Vanthu, Ungal Visuvaasaththaiyum Anpaiyum Kuriththum, Neengal Eppoluthum Engalaip Patchamaay Ninaiththukkonndu, Naangal Ungalaik Kaana Vaanjaiyaayirukkirathupola Neengalum Engalaik Kaana Vaanjaiyaayirukkireerkalenpathaikkuriththum, Engalukku Narseythisonnathinaalae,


Read Full Chapter : 1 Thessalonians 3