தமிழ்

2 Thessalonians 1:3 in Tamil

2 தெசலோனிக்கேயர் 1:3
சகோதரரே, நாங்கள் எப்பொழுதும் உங்களுக்காக தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கக் கடனாளிகளாயிருக்கிறோம்; உங்கள் விசுவாசம் மிகவும் பெருகுகிறபடியினாலும், நீங்களெல்லாரும் ஒருவரிலொருவர் வைத்திருக்கிற அன்பு அதிகரிக்கிறபடியினாலும், அப்படிச் செய்கிறது தகுதியாயிருக்கிறது.


2 தெசலோனிக்கேயர் 1:3 in English

sakothararae, Naangal Eppoluthum Ungalukkaaka Thaevanai Sthoththirikkak Kadanaalikalaayirukkirom; Ungal Visuvaasam Mikavum Perukukirapatiyinaalum, Neengalellaarum Oruvariloruvar Vaiththirukkira Anpu Athikarikkirapatiyinaalum, Appatich Seykirathu Thakuthiyaayirukkirathu.


Read Full Chapter : 2 Thessalonians 1