தமிழ்

2 Thessalonians 1:3 in Tamil

2 தெசலோனிக்கேயர் 1:3
சகோதரரே, நாங்கள் எப்பொழுதும் உங்களுக்காக தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கக் கடனாளிகளாயிருக்கிறோம்; உங்கள் விசுவாசம் மிகவும் பெருகுகிறபடியினாலும், நீங்களெல்லாரும் ஒருவரிலொருவர் வைத்திருக்கிற அன்பு அதிகரிக்கிறபடியினாலும், அப்படிச் செய்கிறது தகுதியாயிருக்கிறது.

2 Thessalonians 1:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth;

American Standard Version (ASV)

We are bound to give thanks to God always to you, brethren, even as it is meet, for that your faith growth exceedingly, and the love of each one of you all toward one another aboundeth;

Bible in Basic English (BBE)

It is right for us to give praise to God at all times for you, brothers, because of the great increase of your faith, and the wealth of your love for one another;

Darby English Bible (DBY)

We ought to thank God always for you, brethren, even as it is meet, because your faith increases exceedingly, and the love of each one of you all towards one another abounds;

World English Bible (WEB)

We are bound to always give thanks to God for you, brothers,{The word for “brothers” here and where context allows may also be correctly translated “brothers and sisters” or “siblings.”} even as it is appropriate, because your faith grows exceedingly, and the love of each and every one of you towards one another abounds;

Young’s Literal Translation (YLT)

We ought to give thanks to God always for you, brethren, as it is meet, because increase greatly doth your faith, and abound doth the love of each one of you all, to one another;

2 தெசலோனிக்கேயர் 1:3 in English

sakothararae, Naangal Eppoluthum Ungalukkaaka Thaevanai Sthoththirikkak Kadanaalikalaayirukkirom; Ungal Visuvaasam Mikavum Perukukirapatiyinaalum, Neengalellaarum Oruvariloruvar Vaiththirukkira Anpu Athikarikkirapatiyinaalum, Appatich Seykirathu Thakuthiyaayirukkirathu.


Read Full Chapter : 2 Thessalonians 1