தமிழ்

Philippians 1:7 in Tamil

பிலிப்பியர் 1:7
என் கட்டுகளிலும், நான் சுவிசேஷத்திற்காக உத்தரவுசொல்லி அதைத் திடப்படுத்திவருகிறதிலும், நீங்கள் அனைவரும் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையில் பங்குள்ளவர்களானதால், உங்களை என் இருதயத்தில் தரித்துக்கொண்டிருக்கிறபடியினாலே, உங்களெல்லாரையுங் குறித்து நான் இப்படி நினைக்கிறது எனக்குத் தகுதியாயிருக்கிறது.

Philippians 1:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart; inasmuch as both in my bonds, and in the defence and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace.

American Standard Version (ASV)

even as it is right for me to be thus minded on behalf of you all, because I have you in my heart, inasmuch as, both in my bonds and in the defence and confirmation of the gospel, ye all are partakers with me of grace.

Bible in Basic English (BBE)

So it is right for me to take thought for you all in this way, because I have you in my heart; for in my chains, and in my arguments before the judges in support of the good news, making clear that it is true, you all have your part with me in grace.

Darby English Bible (DBY)

as it is righteous for me to think this as to you all, because ye have *me* in your hearts, and that both in my bonds and in the defence and confirmation of the glad tidings ye are all participators in my grace.

World English Bible (WEB)

It is even right for me to think this way on behalf of all of you, because I have you in my heart, because, both in my bonds and in the defense and confirmation of the Gospel, you all are partakers with me of grace.

Young’s Literal Translation (YLT)

according as it is righteous for me to think this in behalf of you all, because of my having you in the heart, both in my bonds, and `in’ the defence and confirmation of the good news, all of you being fellow-partakers with me of grace.

பிலிப்பியர் 1:7 in English

en Kattukalilum, Naan Suviseshaththirkaaka Uththaravusolli Athaith Thidappaduththivarukirathilum, Neengal Anaivarum Enakku Alikkappatta Kirupaiyil Pangullavarkalaanathaal, Ungalai En Iruthayaththil Thariththukkonntirukkirapatiyinaalae, Ungalellaaraiyung Kuriththu Naan Ippati Ninaikkirathu Enakkuth Thakuthiyaayirukkirathu.


Read Full Chapter : Philippians 1