தமிழ்

Philippians 1:20 in Tamil

பிலிப்பியர் 1:20
நான் ஒன்றிலும் வெட்கப்பட்டுப்போகாமல், எப்பொழுதும் போல இப்பொழுதும், மிகுந்த தைரியத்தோடே ஜீவனாலாகிலும், சாவினாலாகிலும், கிறிஸ்து என் சரீரத்தினாலே மகிமைப்படுவாரென்று எனக்கு உண்டாயிருக்கிற வாஞ்சைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் தக்கதாய், அப்படி முடியும்.

Philippians 1:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life, or by death.

American Standard Version (ASV)

according to my earnest expectation and hope, that in nothing shall I be put to shame, but `that’ with all boldness, as always, `so’ now also Christ shall be magnified in my body, whether by life, or by death.

Bible in Basic English (BBE)

In the measure of my strong hope and belief that in nothing will I be put to shame, but that without fear, as at all times, so now will Christ have glory in my body, by life or by death.

Darby English Bible (DBY)

according to my earnest expectation and hope, that in nothing I shall be ashamed, but in all boldness, as always, now also Christ shall be magnified in my body whether by life or by death.

World English Bible (WEB)

according to my earnest expectation and hope, that I will in no way be disappointed, but with all boldness, as always, now also Christ will be magnified in my body, whether by life, or by death.

Young’s Literal Translation (YLT)

according to my earnest expectation and hope, that in nothing I shall be ashamed, and in all freedom, as always, also now Christ shall be magnified in my body, whether through life or through death,

பிலிப்பியர் 1:20 in English

naan Ontilum Vetkappattuppokaamal, Eppoluthum Pola Ippoluthum, Mikuntha Thairiyaththotae Jeevanaalaakilum, Saavinaalaakilum, Kiristhu En Sareeraththinaalae Makimaippaduvaarentu Enakku Unndaayirukkira Vaanjaikkum Nampikkaikkum Thakkathaay, Appati Mutiyum.


Read Full Chapter : Philippians 1