தமிழ்

Philippians 2:17 in Tamil

பிலிப்பியர் 2:17
ேலும், உங்கள் விசுவாசமாகிய பலியின்மேலும் ஊழியத்தின்மேலும் நான் வார்க்கப்பட்டுப்போனாலும், நான் மகிழ்ந்து, உங்களனைவரோடுங்கூடச் சந்தோஷப்படுவேன்.

Philippians 2:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy, and rejoice with you all.

American Standard Version (ASV)

Yea, and if I am offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy, and rejoice with you all:

Bible in Basic English (BBE)

And even if I am offered like a drink offering, giving myself for the cause and work of your faith, I am glad and have joy with you all:

Darby English Bible (DBY)

But if also I am poured out as a libation on the sacrifice and ministration of your faith, I rejoice, and rejoice in common with you all.

World English Bible (WEB)

Yes, and if I am poured out on the sacrifice and service of your faith, I rejoice, and rejoice with you all.

Young’s Literal Translation (YLT)

but if also I am poured forth upon the sacrifice and service of your faith, I rejoice and joy with you all,

பிலிப்பியர் 2:17 in English

ேlum, Ungal Visuvaasamaakiya Paliyinmaelum Ooliyaththinmaelum Naan Vaarkkappattupponaalum, Naan Makilnthu, Ungalanaivarodungaூdach Santhoshappaduvaen.


Read Full Chapter : Philippians 2